Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan

Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan

“KALAYAAN, KINABUKASAN, KASAYSAYAN”  ito ang opisyal na tema ng anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas na ipinagdiriwang ngayong ika-12 ng Hunyo. Ito ay lubos na naglalarawan kung paano natin tunay na maisasakatuparan ang ating kalayaan sa ating sariling karapatan...
NGA System Technologies Community Outreach

NGA System Technologies Community Outreach

“𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔. 𝐼𝑓 𝑤𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑡 𝑜𝑛” – Mary Berry Kaisahang Buhay Foundation, Inc. and selected EAS beneficiaries sincerely thank NGA System Technologies Corporation for conducting Community Outreach with us to honor Mr. Jeremy’s...